Biomassa

Biomassa is één van onze bronnen van groene stroom.

Groene energie uit groen

Onze klassieke elektriciteitscentrale Rodenhuize draait voor 100% op deze energiebron, meer bepaald houtpellets, om elektriciteit te produceren. Deze voormalige steenkoolcentrale werd omgebouwd en functioneert uitsluitend op biomassa.

Op 31 augustus 2020 sloten we onze biomassacentrale in Les Awirs (Flémalle).

 

Een duurzame brandstof

De verbranding van biomassa geldt als C02-neutraal. De hoeveelheid C02 die bij de verbranding in de atmosfeer terechtkomt, is immers gelijk aan de hoeveelheid C02 die de biomassa voor haar groei aan de lucht heeft onttrokken.

In samenwerking met ENGIE Laborelec, het kenniscentrum voor onderzoek en ontwikkeling van ENGIE, werd een controleprocedure uitgewerkt die het duurzame karakter van de gebruikte biomassa moet garanderen. Daarbij worden de verschillende stappen van de bevoorradingsketen van de biomassa tegen duurzaamheidscriteria afgewogen:

 • het bosbeheer en het productieproces
 • naleving van de wetgeving
 • het energieverbruik en de CO2-uitstoot bij de vervaardiging en het transport van de biomassa
 • de naspeurbaarheid van de plaats van herkomst tot en met de levering aan de centrale

Deze procedure werd erkend door de Vlaamse en Waalse overheden en een onafhankelijk controleorgaan ziet toe op de uitvoering ervan.

 

Biomassacentrales: een stabiel en betrouwbaar profiel

De geografie, het klimaat en de bebouwing van ons land beperken de ontwikkeling van waterkracht, wind- en zonne-energie. In dit opzicht vervult biomassa een bijzondere rol in de hernieuwbare energieproductie. Biomassacentrales kenmerken zich door een stabiel profiel, gekoppeld aan een grote voorspelbaarheid, zodat deze centrales als basislasteenheden kunnen fungeren.

 

Hoe werkt het?

Werking Biomassa - ENGIE

 

 • De houtpellets worden per schip geleverd en opgeslagen in enorme silo’s.
 • Van daaruit worden ze getransporteerd naar hamermolens die ze tot houtstof reduceren.
 • Dit houtstof wordt vervolgens pneumatisch getransporteerd om als brandstof in de ketel te dienen.
 • De hitte van de vlammen wordt afgestaan aan een buizenstelsel waarin water circuleert dat in stoom wordt omgezet.
 • Die stoom onder druk drijft een turbine en vervolgens een alternator aan die elektriciteit opwekt.

 

Er bestaan nog andere manieren om elektriciteit uit biomassa te produceren:

 • Injecteren van houtstof in de poederkoolleidingen om samen met poederkool of alleen te worden verbrand
 • Biomassa omzetten in biogas (bijvoorbeeld door het vergassen van houtspaanders in een houtvergasser)
 • Biomassa samen met steenkool vermalen en het geheel in de ketel blazen

Wist u dit? De verbranding van biomassa is CO2-neutraal. Enkel de kooldioxide komt vrij die de planten tijdens hun groei hebben opgeslagen.

 

Onze biomassacentrales

Meer info over de biomassacentrale Max Green in Rodenhuize.

Ontdek al onze productieparken