Gent Zuid

Verschillende partners zijn gestart met de ontwikkeling van windturbines ten zuiden van de stad Gent. Deze komen aan de kruising van de E17 met de E40, en tevens aan de kruising van de Schelde met de Ringvaart. Deze zone bestaat uit twee grote industriezones: bedrijventerrein Gent-Zuid (aan de Ottergemsesteenweg-Zuid, met de Ghelamco-arena) en in het bedrijventerrein Zwijnaarde (momenteel in opbouw). De zone is hiermee uitermate geschikt voor de bouw van grootschalige windturbines.

Samen met andere partners werkt ENGIE Electrabel aan een winddossier in de noordelijke zone. De bijhorende vergunningen zullen naar schatting midden volgend jaar ingediend worden.

gent-zuid

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 4 MW

Equiv. verbruik: 14 000 gezinnen

CO2 besparing: 24 000 ton/jaar

Planning

05/2019 – Vergunningsaanvraag

06/2019 – Informatievergadering

11/2019 – Beslissing van de overheid

02/2021 – Start v/d werken

06/2021 – Indienstname

Contact

Projectleider: Dhr. Deneckere

Adres:
Esplanade Oscar Van de Voorde 1 – 9000 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn