Gent haven – Tower Automotive

Een windturbine, in rechte lijn met de windturbines bij Ghent Coal Terminal en centrale Rodenhuize

Parallel aan de JF Kennedylaan, en in lijn met de windturbines op de site van Rodenhuize en de windturbines bij Ghent Coal Terminal, bouwden wij een extra windturbine op de site van Tower Automotive. De windenergie voorziet de fabriek van ongeveer 5 miljoen KWh groene elektriciteit per jaar.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

De Haven van Gent is een strategisch interessante plaats om nieuwe windcapaciteit te ontwikkelen. Deze projecten laten een directe injectie van groene elektriciteit toe in het industrieel proces van de daar aanwezige industrie en een verhoging van de competitiviteit van de ondernemingen die daar actief zijn.

image1-e1442751068951
image4-e1442751111593

Kerncijfers

Aantal turbines: 1

Vermogen per turbine: 2 MW

Equiv. verbruik: 1249 gezinnen

CO2 besparing: 2280 ton/jaar

Planning

10/2012 – Vergunningsaanvraag

03/2013 – Beslissing van de overheid

03/2014 – Start van de werken

10/2015 – Indienstname

Contact

Projectleider: Mr. Verhoeven

Adres:
Belgicastraat 5
9042 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn