Gent Haven – Stora Enso

Drie turbines langsheen de Wondelgemkaai.

ENGIE Electrabel plant in samenwerking met Stora Enso drie windturbines op het terrein van Stora Enso. De eerste spadesteek is inmiddels reeds achter de rug. Momenteel zijn de kraanplatformen volledig gerealiseerd en kan weldra gestart worden met de funderingswerken. Benieuwd naar de eerste resultaten? Blijf hier de blog volgen.

20180419_142237
Liggingsplan
20180326_121408
20180417_110222
20180326_153533

Kerncijfers

Aantal turbines: 3

Vermogen per turbine: 3,2 MW

Equiv. verbruik: 6000 gezinnen

CO2 besparing: 9576 ton/jaar

Planning

03/2016 – Vergunningsaanvraag

04/2016 – Informatievergadering

09/2016 – Beslissing van de overheid

12/2017 – Start van de werken

09/2018 – Indienstname

Contact

Projectleider: Mr. Verhoeven

Adres:
Wondelgemkaai 200
9000 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

Focus

2444531323

Onze andere projecten


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn