Aalter Lakeland

ENGIE Electrabel werkt aan de ontwikkeling van twee windturbines in de omgeving van industriezone Aalter Lakeland.

Zuidelijke turbine

Arvesta werkt samen met ENGIE Electrabel aan de ontwikkeling van één windturbine gelegen in de industriezone Aalter Lakeland, ten noorden van Aalter. De turbine komt op de productiesite van AVEVE Veevoeding, een van de sterke merken van Arvesta.

Het project voor hernieuwbare energie past in de strategie van Arvesta om in te zetten op duurzaamheid. Arvesta bouwt immers aan de landbouw van de toekomst en doet dit op duurzame wijze.

Door in te zetten op windenergie zal Arvesta haar productiesite in Aalter voor 34% voorzien van alternatieve energie met de productie van 3.620 MWh groene stroom per jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld jaarlijks verbruik voor 905 gezinnen. Hiermee spaart de productiesite in Aalter maar liefst 1600 ton CO2 per jaar uit.

De windturbine zal een totale stroomproductie genereren van 16000 MWh wat neerkomt op een CO2-reductie van zo’n 6800 ton op jaarbasis. Wat niet meteen door de productiesite van AVEVE Veevoeding kan opgenomen worden, wordt in het net geïnjecteerd voor andere verbruikers.

Noordelijke turbine

Daarnaast ontwikkelt ENGIE Electrabel ook één windturbine in dezelfde landbouwzone ten noorden van het kanaal Gent-Brugge. Die turbine sluit aan op de geplande Bedrijvenzone Woestyne.

Beide turbines samen zullen een totale stroomproductie genereren van 32.000 MWh wat neerkomt op een CO2-reductie van zo’n 13.600 ton op jaarbasis.

Planning van het dossier

De bijhorende vergunningen zullen naar schatting midden dit jaar ingediend worden. Als alles goed gaat worden de turbines dan tegen begin 2021 operationeel.

Aalter-Lakeland

© OpenStreetMap-bijdragers

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 6 MW

Equiv. verbruik: 10000 gezinnen

CO2 besparing: 13600 ton/jaar

Planning

06/2019 – Vergunningsaanvraag

05/2019 – Informatievergadering

01/2020 – Beslissing van de overheid

09/2020 – Start v/d werken

02/2021 – Indienstname

Contact

Projectleider: Dhr. Deneckere

Adres:
Esplanade Oscar Van de Voorde 1 – 9000 Gent

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

13/05/2019

Informatievergadering (nieuwe locatie)

ENGIE Electrabel bereidt een vergunningsaanvraag voor voor twee turbines in Aalter. Er is een informatievergadering voorzien voor alle geïnteresseerden op 31 mei van 17 tot 20h in in Woestyne Meeting & Events Venue, Watermolenstraat 2, 9880 Aalter. U bent hartelijk welkom.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn