Het EnergiePact

Het EnergiePact

Hoe kunnen we de wereld duurzamer maken?

Welke rol kan ENGIE hierin spelen? Is er nog plaats voor kernenergie? De regering wenst een grootschalige enquete over het ‘Energiepact’ te lanceren, via een website. Langs deze weg wil de overheid de mening kennen van de burgers over de toekomst van ons energielandschap.

Laten we alvast de situatie schetsen en antwoord geven op de meest prangende vragen.

Wat is de energietransitie?

Wat denken we daar bij ENGIE over?

#

Wat is de rol van kernenergie?


Wat is het energiepact?

Dat is een initiatief van de federale en regionale energieministers van België om een gemeenschappelijke energievisie te bepalen voor de toekomst. Met het Energiepact wil België de EU duidelijk maken dat ons land een visie heeft op energiebevoorrading op lange termijn en dat we energie zo betaalbaar willen houden.

Wat is de energietransitie?

Wie het over de toekomst van energie heeft, komt al snel uit bij de energietransitie: de overgang van oude, vervuilende energiebronnen zoals steenkoolcentrales en andere fossiele brandstoffen, naar een nieuw, duurzamer energiesysteem met hernieuwbare energieën als wind, zon, .

Wat denken we daar bij ENGIE over?

Bij ENGIE willen we leider zijn in de energietransitie. We zijn nu al de grootste leverancier van groene stroom in het land, en we willen nog veel verder gaan met zonne-en windenergie. We willen de klanten van vandaag niet enkel geven wat ze vragen, maar hen ook nieuwe, innovatieve producten en diensten voorstellen.

##
##

Wat is de rol van kernenergie?

Kernenergie vormt de noodzakelijke brug naar het energielandschap van morgen. Tijdens die overgangsperiode zorgen onze centrales in Tihange en Doel ervoor dat we niet zonder energie vallen en dat energie betaalbaar blijft. Zo moet België ook minder energie invoeren uit het buitenland en stoot het minder CO2 uit.

Het EnergiePact

Belgische energiemix

Kernenergie is een wezenlijk deel van onze huidige energiebevoorrading? We moeten er de cijfers van de elektriciteitsproductie voor augustus 2017, geleverd door netbeheerder Elia, maar bijnemen om het belang te illustreren.

Laat van je horen!

Bij het Energiepact wil de regering dat de burgers hun zegje doen.
Van 17 oktober tot en met 5 november 2017 kan iedereen zijn mening geven over het energielandschap van de nabije toekomst via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be

FAQ

#

Wat met de nucleaire veiligheid?

Dat is een absolute prioriteit bij ENGIE. We investeren voortdurend om onze centrales tot de veiligste ter wereld te maken. Ze doostaan dan ook met succes de strengste stresstests en scoren uitstekend in onafhankelijke studies. De veiligheid van de installaties en deveiligheidscultuurbij onze medewerkers zijn voor ons basisvoorwaarden om onze centrales de volgende jaren uit te baten.

#

Zetten we dan niet in op hernieuwbare energie?

Natuurlijk, en wel volop. ENGIE is de grootste leverancier van groene energie in België. Maar windturbines en zonnepanelen produceren slechts energie als de wind blaast en de zon schijnt. Dus hebben we kernenergie nodig op de momenten dat er geen zon of wind is. Ondertussen zoeken we verder naar een manier om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te kunnen opslaan en later te gebruiken.

#

Wat met kernenergie en CO2-uitstoot?

Kernenergie heeft haast geen CO2-uitstoot, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Europa wil tegen 2050 een haast volledig emissievrije elektriciteitsproductie. Kernenergie kan een overgangsenergie zijn tot het moment dat de productiecapaciteit van hernieuwbare energiebronnen groot genoeg is.

#

Staat België alleen met deze problematiek?

Nee. Alle Europese landen gaan op hun manier de opwarming van de aarde tegen, terwijl ze energie ook betaalbaar en voldoende beschikbaar willen houden. Zo worden ook in Zwitserland en Zweden de kerncentrales stap voor stap gesloten. Duitsland sluit al zijn kerncentrales meteen, maar moet dan nog een aantal vervuilende ‘fossiele’ centrales vervangen. Uiteindelijk werken we met z’n allen gezamenlijk aan de overgang naar een duurzamer energiesysteem.