Eerste Waals energieprestatiecontract in ziekenhuissector voor regionaal ziekenhuis Hoei

Het regionaal ziekenhuis van Hoei heeft het eerste Waalse energieprestatiecontract in de ziekenhuissector afgesloten met ENGIE Cofely. Het doel? Het energieverbruik van het ziekenhuis met meer dan een kwart verminderen.

ENGIE Cofely CHR Huy contrat de performance énergétique energieprestatiecontract jbc sli

De grootste uitdaging voor ziekenhuizen vandaag bestaat erin om binnen een strikt wettelijk kader en een almaar krimpend budget kwalitatieve zorg te leveren. Dit vereist een zeer efficiënt beheer, meer bepaald van het energieverbruik. Energie is, gezien de behoeften van een ziekenhuis, immers een grote post in het budget.

Om zijn energiebeheer te verbeteren, deed het ziekenhuis in Hoei een beroep op ENGIE Cofely, een dochteronderneming van de ENGIE Groep. Ze sloten het eerste energieprestatiecontract (EPC) in de ziekenhuissector in Wallonië afsloot.

Minder, beter en lokaal verbruiken

Concreet zal ENGIE Cofely technische oplossingen aanwenden die het ziekenhuis van Hoei helpen om minder en beter te verbruiken en om lokaal hernieuwbare energie te produceren. ENGIE Cofely verbindt zich ertoe om het energieverbruik van het ziekenhuis met meer dan 26% te verminderen. Zo zal elk jaar 2.000 ton CO2 minder worden uitgestoten.

Op basis van een energieaudit legde ENGIE Cofely een reeks verbeteringen en werken vast: plaatsen van condensatieketels, installatie van een warmte-krachtkoppeling en warmtepompen, invoeren van een gecentraliseerd technisch beheer dat de verschillende installaties op elkaar afstemt, … Bovendien zal ENGIE Cofely gedurende 10 jaar het onderhoud verzekeren van alle technische installaties in het ziekenhuis.

Het energieprestatiecontract met het ziekenhuis van Hoei past in Renowatt, een proefproject voor de energie-efficiënte renovatie van overheidsgebouwen in de provincie Luik. Het project krijgt de steun van GRE Liège (Groep voor economische ontwikkeling), het Waalse Gewest en de Europese Unie. Het ziekenhuis geniet de volledige ondersteuning van Renowatt, waaronder de financiering van de investeringen.

Betrouwbaarheid, comfort, energie-efficiëntie

ENGIE Cofely beheert in België een honderdtal zorginstellingen. De voorbije maanden sloot het verschillende energieprestatiecontracten af in Vlaanderen. Onder meer met het psychiatrische centrum van Rekem, het recreatiedomein De Nekker en verschillende gebouwen van de provincie Antwerpen.

ENGIE Cofely heeft heel veel ervaring in de sector en richt zijn werk in ziekenhuizen en andere zorginstellingen op drie prioriteiten:

  • betrouwbaarheid: de werking van de elektrische installaties 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 garanderen, ook bij stroomonderbrekingen. ENGIE Cofely is eveneens verantwoordelijk voor de lucht- en waterkwaliteit, voorkomt besmettingen en bevoorraadt alle gebouwen met medische gassen.
  • comfort: door te zorgen voor een temperatuur aangepast aan de geleverde zorg.
  • energie-efficiëntie: er wordt alles aan gedaan om het energieverbruik te verminderen.

Door het technische beheer van de gebouwen van het ziekenhuis van Hoei te verzekeren, zorgt ENGIE Cofely ervoor dat het ziekenhuis met zijn 200 artsen en 1.200 medewerkers zich kan toeleggen op zijn eigen vakgebied: de behandeling van de patiënten.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn