Criteria om steun aan te vragen voor je project bij de Stichting ENGIE

ENGIE-Fondation

Je bekijkt best de lijst met selectiecriteria voor je jouw project indient. Zo weet je of je in aanmerking komt voor financiering van de Stichting ENGIE :

  • Het project moet kaderen binnen de doelstelling van de Belgische tak van de Stichting ENGIE : de integratie van kwetsbare kinderen en jongeren via opleiding, sport en cultuur
  • De vereniging en het project moeten zich in België bevinden
  • De hulp van de Stichting mag niet meer dan 50% van het totale budget van het project bedragen en mag niet dienen voor de financiering van de werkingskosten.
  • Er mag niet meer dan 25% van de projectsteun toegewezen worden aan personeelskosten
  • Op termijn moet een financiële onafhankelijkheid van het project beoogd worden.
  • De andere partners van het project mogen geen concurrenten zijn van of vijandig staan tegenover de Groep of de Stichting ENGIE.
  • Een volledig dossier moet het mogelijk maken om de risico’s van het project in te schatten en het moet ten minste de te behalen doelstellingen en de opvolgingsindicatoren bevatten (business plan).
  • Het project moet zich inschrijven in de duur en kan geen eenmalige manifestatie zijn (salon, colloquium, evenement, gala…) zonder gelinkt te zijn aan een ondersteund programma. Maar het mag ook geen structurele steun betekenen.

Stichting ENGIE - Project indienen

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn