LEJO

power2act

Avontuurlijke grensverleggende activiteiten voor jongeren

Door omstandigheden komen jongeren soms terecht in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Vzw LEJO wil deze jongeren terug geloof geven in het eigen kunnen door hen ervaringen aan te bieden waardoor zij opnieuw eigenaarschap over hun leven kunnen opnemen.

LEJO staat voor Leren door Ervaringen voor Jongeren. Power up! wil hen toegang geven tot avontuurlijke opdrachten en uitdagende situaties die zij door inzet van hun vaardigheden kunnen overwinnen. Via reflectie werkt LEJO aan het vergroten van het autonoom leren : ze leren wat ze zelf belangrijk vinden in het leven, gebaseerd op de avontuurlijke ervaringen.

De doelgroep die de vzw LEJO wil bereiken, is heel verscheiden. Het kan gaan om jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg of het jeugdopbouwwerk maar bijvoorbeeld ook uit het vluchtelingencentrum van Fedasil. Met de steun van ENGIE wil men volgens vrijwilligster Liesa Leroy vooral klimmateriaal aankopen om deze activiteiten laagdrempelig te kunnen aanbieden.

Geloof in eigen kunnen

“Dankzij succeservaringen tijdens de avontuurlijke activiteiten die de vzw LEJO voor hen inricht, krijgen ze weer geloof in eigen kunnen. Ze herwinnen hun zelfvertrouwen en zelfrespect en ze vinden kracht in hun eigen lijf. Al dan niet met stramme spieren de dag erna. Bovendien leren ze problemen constructief te bespreken en op te lossen, rekening houdende met elkaars grenzen en mogelijkheden.” De taak van Liesa en de andere begeleiders is om dit in een positieve groepsontwikkeling te laten verlopen. Goed omgaan met tegenslagen (of conflicten) is een essentiële competentie voor iedereen, maar voor deze jongeren in het bijzonder.

# #
# #

Benefiet organiseren

Liesa is een viertal jaren betrokken bij de jeugdactiviteiten van de vzw LEJO. “In de Krokusvakantie ben ik als vrijwilliger mee geweest op snowboardkamp”, zegt ze. “Dat kost uiteraard behoorlijk wat geld en daarom help ik ook bij het organiseren van benefietavonden. Ik vind het heel plezant om te doen en het geeft veel voldoening om te zien hoe sommige jongeren tijdens zo’n activiteit evolueren.” Dit jaar mikt de vzw op ongeveer 75 deelnemers voor de avontuurlijke activiteiten. Het gaat zowel om in- en outdoor klimmen en zelfs speleologie.

# #

“Dankzij succeservaringen tijdens de avontuurlijke activiteiten krijgen ze weer geloof in eigen kunnen.”

#

P2A kort

Liesa Leroy

Logistiek verantwoordelijke, ENGIE Fabricom
liesa.leroy@engie.com

LEJO doorbreekt de spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid en biedt jongeren een perspectief in de samenleving door het verhogen van hun draagkracht.
www.lejo.be

P2A

www.lejo.be

 

Power2Act

p2a-pink-love

Bekijk al onze projecten

 

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn