Corporate Responsibility

Zich actief inzetten voor de samenleving waarin we werken en leven

Corporate Responsibility (of maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een veelzijdig concept dat betrekking heeft op verschillende domeinen. Wanneer je deze term hoort, denk je spontaan aan liefdadigheid – maar het is veel meer dan dat. Als lokaal verankerde speler die actief is in de sector van de energie en dienstverlening wil ENGIE zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook ten volle opnemen. Daarom tekenden we een beleid uit dat steunt op drie grote pijlers: diversiteit, corporate citizenship en ecologie.

#

Een project indienen

 

#

Power2Act, ontdek de 26 initiatieven die we dit jaar steunen

 

Volg hier de actualiteit

De sociale pijler

ENGIE telt 17.000 medewerkers in België en is zeer divers. Er is in deze Groep immers ook plaats voor mensen met een handicap of van vreemde origine, of voor collega’s die na een lange periode van werkloosheid weer aan de slag gaan. Want iedereen verdient dezelfde kansen. Al die verschillende profielen zijn een ware verrijking voor onze Groep. We nemen dan ook verschillende initiatieven om die diversiteit aan te moedigen.

BeCode biedt getalenteerde en gemotiveerde jongeren uit kansarme milieus de mogelijkheid om een opleiding tot developer te volgen. Zo verhogen ze hun kansen om een job te vinden. Het gaat om jongeren uit achtergestelde wijken die soms hun school niet hebben afgemaakt, die al lange tijd werkloos zijn en/of vluchteling zijn. Door deze opleiding krijgen ze de kans om op een duurzame manier (opnieuw) deel uit te maken van onze samenleving.

WIN (Women in Networking) is een netwerk gebaseerd op de uitwisseling tussen vrouwen in onze Groep: ervaring, know-how en informatie met elkaar delen. Het doel van WIN is banden smeden, het leiderschap van vrouwen bevestigen en zorgen voor gelijke kansen.

De pijler Corporate Citizenship

ENGIE is overal in België lokaal zeer sterk aanwezig. We werken mee aan projecten dicht bij onze klanten. Als lokaal verankerde speler willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en deze projecten de nodige ondersteuning geven.

• De Stichting ENGIE (link) kent jaarlijks 500.000 euro toe aan Belgische verenigingen die zich inzetten voor de integratie van kwetsbare kinderen en jongeren via onderwijs, sport en cultuur. Het selectiecomité bestaat uit externe personen en vertegenwoordigers van de dochterbedrijven van ENGIE en komt twee keer per jaar samen. Sinds de oprichting kregen al meer dan 55.000 kinderen en jongeren uit de drie gewesten van het land steun van de Stichting ENGIE.

• Via het interne programma Power2Act moedigt ENGIE verenigingsinitiatieven aan waarvoor onze medewerkers zich vrijwillig inzetten.

• SOS Kinderdorpen biedt kwetsbare kinderen en jongeren een thuis en een toekomst. ENGIE ondersteunt enkele projecten van deze organisatie sinds 2013. Zo zorgden we voor de duurzame renovatie van het dorp Chantevent, vlakbij Marche-en-Famenne.

• Sinds 2003 steunt ENGIE de Belgische atleten die Paralympische disciplines beoefenen en die deelnemen aan de Paralympische Spelen. Tussen die atleten zitten zelfs enkele van onze medewerkers – sommige zijn nu klaar voor de Tokyo Games. ENGIE is een écht inclusief bedrijf!

• ‘Een brug tussen twee werelden’, een project dat wordt ondersteund door ENGIE, biedt de meest kwetsbaren uit onze samenleving de kans om het cultuurprogramma van De Munt te ontdekken en deel te nemen aan de wekelijkse workshops. ENGIE steunt dit project dan ook met plezier!

De ecologische pijler

Als hoofdrolspeler in de energietransitie wil ENGIE op een duurzame manier energie produceren dankzij de mogelijkheden van hernieuwbare energie, om zo bij te dragen aan de energietransitie. ENGIE is de grootste producent van groene energie in België, maar daarmee is onze ambitie zeker nog niet gaan liggen.

Ook in onze dagelijkse activiteiten zijn we begaan met het milieu. Hieronder vind je enkele voorbeelden van initiatieven waarmee we onze bezorgdheid over het milieu onderstrepen.

• Sinds enkele jaren werken we samen met Skyfarms aan de aanleg en het onderhoud van een moestuin op de binnenplaats van ons gebouw in Brussel. Hoe plukken we daar de vruchten van? Collega’s leren elkaar beter kennen door samen te werken. En ook letterlijk: we produceren seizoensgroenten met respect voor het milieu.

• De terugkeer van de slechtvalk
In 1994 installeerde het Interventiefonds voor Roofvogels (Fonds d’Intervention pour les Rapaces) nestkastjes op de torens en schoorstenen van de elektriciteitscentrales van ENGIE om de populatie van de slechtvalk in België te herstellen. Door ongepast gebruik van insecticiden kreeg deze helaas wat klappen te verduren. Momenteel neemt het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen het ringen en observeren van roofvogels voor zijn rekening, met de steun van ENGIE. Sinds 1994 hebben honderden jonge slechtvalken hun vleugels uitgeslagen vanuit de elektriciteitscentrales van de onderneming.

Focus

reduced_3000-z-fe1g-croix-rouge-croix-rouge-vacances-1024x680

De Stichting ENGIE helpt 40.000 kinderen in België


 
reduced_p1110991-3000-1024x682

31 projecten die zich om het welzijn van kinderen en jongeren bekommeren


 
reduced_img_2550-3000-vignette-5-25-0-1024x683

60.000 bijen op het dak bij ENGIE


 
Actu_CSR_13.1996

Actualiteit


 
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn