Vleermuizen beschermen tegen windmolens

De onderzoekscentra van ENGIE – ENGIE Laborelec en ENGIE Lab CRIGEN – hebben een ultrasoon beschermingssysteem voor vleermuizen in de buurt van windmolens uitgetest. Een première in Europa.

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort en hebben een groot biologisch belang. Het probleem? Ze worden aangetrokken door windmolens, die door de warmte die ze uitstralen insecten aantrekken, waardoor ze een interessant jachtterrein voor vleermuizen worden. Vleermuizen kunnen daarbij geraakt worden door de rotorbladen of getroffen worden door de turbulentie in de buurt van windmolens.

 

5 ultrasone luidsprekers ...

De huidige normen voorzien een preventieve stilstand van de windmolens tijdens bepaalde periodes van het jaar, op bepaalde uren en bij bepaalde wind- en temperatuursomstandigheden. Het seizoensgebonden gedrag van de vleermuizen en hun gevoeligheid voor windsnelheid en temperatuur verschillen echter van soort tot soort en soms van plaats tot plaats, waardoor de normen niet afdoend zijn. Daarnaast stelt men vast dat er vleermuizen aanwezig zijn buiten deze periodes van stilstand en afwezig zijn tijdens de preventieve stilstandperiodes. Deze situatie is niet ideaal, zowel wat de bescherming van de vleermuizen als de productie van groene energie betreft.

In het verlengde van reeds in de Verenigde Staten uitgevoerde tests heeft ENGIE op een windmolen van haar windpark in Modave 5 ultrasone luidsprekers geïnstalleerd. Het systeem werd ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf NRG Systems en creëert een geluidsscherm in de gevarenzone van de rotorbladen van de windmolen en schrikt zo de vleermuizen af.
 

... camera’s en micro’s

Dit afschriksysteem wordt aangevuld met infraroodcamera’s die de aanwezigheid van vleermuizen detecteren, waardoor de windmolen indien nodig tot stilstand kan worden gebracht. Met deze camera’s kan ook het gedrag van de vleermuizen geobserveerd worden, zodat het verschil in activiteit kan worden gemeten tussen de periodes waarin de ultrasone luidsprekers wel en niet functioneren.

Dankzij een extra microfoonsysteem kan de aanwezigheid van vleermuizen gedetecteerd worden en kunnen de aanwezige soorten geteld en geïdentificeerd worden om zo de observaties van de camera’s te vervolledigen. Als de test succesvol is, wil ENGIE deze oplossing testen op meerdere windmolens met het oog op een verdere uitbreiding.

“Ik ben bijzonder trots op deze Europese primeur”, geeft Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, aan. “Hiermee tonen we onze wil om op een harmonieuze manier te groeien door verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling te integreren. Als we leider willen worden in de zero carbon-transitie, moeten we voortdurend innoveren, zowel in de manier waarop we de burgers betrekken bij de ontwikkeling van onze hernieuwbare projecten, als in de manier waarop we hun impact op het milieu beperken.”