Energieverbruikers als sleutel tot meer flexibiliteit op het net

Vandaag is de werking van de elektriciteitsmarkt grotendeels afhankelijk van grote productie-eenheden die hun elektriciteitsproductie aanpassen op basis van een inflexibele vraag. Daarnaast vraagt de opkomst van hernieuwbare energie steeds meer om flexibiliteit van het net.

Tot op vandaag speelt de vraagkant amper een rol in de huidige elektriciteitsmarkt. Toch zouden energieconsumenten hierin een sleutelrol moeten kunnen spelen. Zij kunnen zorgen voor meer flexibiliteit op het net en kunnen hierdoor ook tegelijkertijd op hun energiefactuur besparen. Een win-win situatie. ENGIE maakt deel uit van een nieuw testproject – Flexity – om eindverbruikers de mogelijkheid te geven om die rol op te nemen. We spraken met Guillaume Chicco, Product Manager SMART Services bij ENGIE.

 

Wat houdt het Flexity project juist in?

"Flexity maakt deel uit van het IO.Energy project (Internet of Energy), een initiatief van de Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, RESA en Sibelga.  Via data-uitwisseling tussen alle spelers op de energiemarkt, willen we nieuwe diensten ontwikkelen om de consument centraal te zetten in het energiesysteem van morgen. 

Flexity is één van de 8 geselecteerde projecten die voortkomen uit een brainstormfase tussen meer dan 60 bedrijven, overheidsinstellingen en academische instellingen. Met het Flexityproject willen we de mogelijkheden van flexibiliteit van huishoudens onderzoeken die aangegeven hebben een actievere rol te willen spelen in de energietransitie. Enerzijds door hun consumptiegewoonten lichtjes aan te passen zonder aan comfort in te boeten en anderzijds door beloond te worden met een lagere energiefactuur. 

Tegelijkertijd zal dit project toelaten om via de uitrol van slimme meters door Fluvius (in Vlaanderen gepland de komende 5 jaar) de data van deze consumenten te gebruiken om alle uitgewisselde transacties gelinkt aan residentiële flexibiliteit op het IO Energy platform te valideren met de hulp van onze partner CGI. Een innovatieve aanpak om de eindconsument in staat te stellen deel te nemen aan de energietransitie. Doel is om na te gaan hoe ver de eindverbruiker wil gaan om hieraan deel te nemen en vanuit welke motivatie.”

 

Hoe flexibiliteit creëren?

“Om de flexibiliteit van gezinnen te kunnen onderzoeken doen we beroep op onze klanten. We willen het consumptiegedrag van de consument optimaliseren door het te verschuiven naar goedkopere momenten (bvb. buiten de piekuren) of wanneer de wind- en/of zonneproductie hoog is. Om die flexibiliteit van het thuisverbruik mogelijk te kunnen maken binnen het Flexityproject, werkt ENGIE in het bijzonder samen met zijn filiaal tiko en een externe partner Jedlix. Via de sturingsmodule van tiko kunnen verwarmingssystemen zoals warmtepompen, maar ook elektrische warmwaterboilers van op afstand gecontroleerd worden. Zo kan de klant ze laten werken op een goedkoper tijdstip dat minder belastend is voor het elektriciteitsnet door verbruikspieken te vermijden. Dit is financieel interessanter voor de eindgebruiker. Via de samenwerking met Jedlix kunnen ook houders van een elektrisch voertuig via Flexity in de nabije toekomst perfect bepalen op welk moment ze het best hun voertuig opladen.” 

 

Wat is de rol van ENGIE in dit project? 

“ De Marketing & Sales afdeling van ENGIE zorgt binnen deze testfase voor de rekrutering van klanten die geïnteresseerd zijn om aan het testproject deel te nemen. ENGIE Fabricom staat in voor de installatie van de tiko hardware modules die deze klanten toelaten om flexibel te zijn. Daarnaast bekijkt het Global Energy Management platform van ENGIE hoe ze uit de gecreëerde flexibiliteit voordelen kan halen voor de energiemarkt. 

Ook ons technisch competentiecentrum voor elektriciteit en energie, ENGIE Laborelec, werkt mee aan dit project. In hun labo’s vonden onder andere de testen plaats om na te gaan hoe elektrische voertuigen flexibiliteit kunnen bieden. Ze toonden aan dat elektrische voertuigen technisch in staat zijn om het net in evenwicht te brengen.

Al deze ENGIE entiteiten werken dus mooi samen aan toekomstige value propositions en bereiden zich voor op nieuwe elektriciteitsecosystemen.”  

 

Wat zijn de next steps? 

“Op vandaag nemen er al 14 huishoudens deel aan het testproject. De analyse van de tests loopt tot eind juni 2020. Bedoeling is om na deze fase en op basis van de resultaten, deze projecten te concretiseren en te commercialiseren. De nood aan flexibiliteit op het net is in elk geval een hoog gegeerd goed door de stijging van de intermittente hernieuwbare energieproductie, die ook steeds meer decentraal is. Parallel daarmee helpt de opkomende digitalisering binnen de sector die decentrale productie aan te sturen. 

Op lange termijn verwachten we een markt die opgebouwd zal zijn rond de residentiële prosument in plaats van rond grote productie-eenheden waarbij het optimaliseren van de energiestromen in de woning en vervolgens in een gemeenschap voorop zal staan. Deze huishoudens zijn de sleutel tot meer flexibiliteit op het net en zullen op die manier kunnen bijdragen aan een zero carbon wereld.”

Meer info over dit project  

Guillaume Chicco
   
Product Manager SMART Services - ENGIE