Onze organisatie

Jean-Pierre Clamadieu is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Groep ENGIE. Hij wordt ad interim geleid door Claire Waysand, Deputy Chief Executive Officer en Corporate Secretary en in collegiaal beheer met Paulo Almirante, Deputy Chief Executive Officer verantwoordelijk voor de activiteiten van de Groep, en Judith Hartmann, Deputy Chief Executive Officer en Chief Financial Officer.

De Groep ontwikkelt performante en innovatieve oplossingen voor particulieren, steden en bedrijven, waarbij hij gebruik maakt van zijn expertise in vier sleutelsectoren: aardgas en hernieuwbare energie, hernieuwbare elektrische energie, energie-efficiëntie en digitale technologieën.

Om in België de leider te worden in de energietransitie die zal toelaten tot een koolstofarme economie te komen, is ENGIE thuis in alle energieactiviteiten: productie, optimalisatie van het verbruik, onderzoek, innovatie, onderhoud, engineering, bouw en projectimplementatie.

 

ENGIE kan in België rekenen op 6 dochterbedrijven:

 • Electrabel groepeert alle elektriciteitsproductie- en marketingactiviteiten van elektriciteit en gas in België. Electrabel is ook actief in financiële participaties van ENGIE op internationaal niveau.
 • ENGIE Solutions groepeert de activiteiten van juridische entiteiten Fabricom, Cofely en Axima en is leider op het gebied van multitechnische installaties en diensten. ENGIE Solutions ondersteunt steden, industrieën en bedrijven bij hun transformatie naar een koolstofarme wereld. Met kant-en-klare en op maat gemaakte oplossingen biedt ENGIE Solutions haar klanten een geïntegreerde service die verder gaat dan energie.
 • Tractebel ENGIE is het studiebureau gespecialiseerd in energie en infrastructuren
 • ENGIE Laborelec is het energieonderzoekscentrum van ENGIE in België
 • Synatom is verantwoordelijk voor het beheer van splijtstoffen en nucleaire voorzieningen
 • N-Allo is het callcenter van ENGIE in België

Ze maken allemaal deel uit van de Groep ENGIE.

Elke dochteronderneming van ENGIE in België heeft een eigen raad van bestuur en gaat in dialoog met de vakbonden. De grootste is Electrabel NV. De raad van bestuur bestaat uit leden van de Groep, maar ook uit externe bestuurders.

 

6 Business Units dicht bij de klanten

Op operationeel niveau is ENGIE onderverdeeld in Business Units (BU). Er zijn 25 BU's op Groepsniveau waarvan 6 actief in België:

 • De BU Benelux richt zich op hernieuwbare energie op land, klantenoplossingen, energie-efficiëntie en energielevering in de Benelux. De CEO is Philippe Van Troeye, die ook gedelegeerd bestuurder is van Electrabel NV.
 • De BU Generation Europe bundelt de Europese thermische productieactiviteiten. Zij beheren onze productiecentrales - gasgestookte centrales, biomassacentrales en de spaarbekkencentrale van Coo en zorgen ook voor hun onderhoud. Deze BU wordt geleid door CEO Cedric Osterrieth. 
 • De BU Nucleaire richt zich op het operationele beheer van de 7 Belgische kerncentrales. Thierry Saegeman is de CEO van deze BU.
 • De BU Global Energy Management biedt wereldwijd oplossingen voor energiebeheer aan haar klanten en beheert portefeuilles van elektriciteit, gas, milieuproducten en certificaten. Deze BU wordt geleid door Edouard Neviasky.
 • De BU Tractebel ENGIE geeft engineeringadvies en biedt multidisciplinaire oplossingen op het gebied van energie, water en infrastructuur. Deze BU wordt geleid door Olivier Biancarelli.
 • De BU General Global Support is de BU die verantwoordelijk is voor de ondersteunende functies van ENGIE. Het bestaat uit 7 Operational Support Business Units: Purchasing, Finance, Consulting, Human Resources, Real Estate and Logistics, Information Systems en Legal. Nadine Jaudet is het hoofd van deze BU.

In België kan ENGIE ook rekenen op 17 000 medewerkers en meer dan 220 onderzoekers om de uitdagingen van de koolstofarme transitie aan te gaan.

 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk zijn fundamentele waarden voor Electrabel. Sinds 1995 hebben opeenvolgende Globale Preventieplannen gezorgd voor een gestructureerde aanpak inzake Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk.

Om haar ambitie van “nul ongevallen” waar te maken, zal de onderneming steunen op haar Globaal preventieplan 2020-2025. Dit plan kadert in een algemene aanpak dewelke op een dynamisch beheer van de risico’s steunt. Het plan is tot stand gekomen na overleg met de verschillende betrokken partners en concretiseert de strategie van de onderneming inzake Welzijn op het werk voor de vijf komende jaren.

 

Klokkenluiderssysteem

De Groep streeft er voortdurend naar haar engagement op het gebied van ethiek te verdiepen. In dit verband wenst zij iedereen de mogelijkheid te bieden om ongepaste situaties te melden of situaties die niet in overeenstemming zijn met onze principes of de huidige wet- en regelgeving. ENGIE heeft dan ook een klokkenluidersregeling ingevoerd die openstaat voor alle werknemers en belanghebbenden (leveranciers, onderaannemers, vakbonden, ngo's, enz.).

Dit systeem is een aanvulling op de bestaande kanalen en versterkt de inspanningen van de Groep op het gebied van Ethiek en Compliance & Privacy. Het staat open voor iedereen en is gemakkelijk te gebruiken, vertrouwelijk en indien nodig anoniem.

Raad van bestuur van Electrabel

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of krachtens de statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden.
Meer info