ENGIE, lokale geëngageerde speler

ENGIE integreert verantwoorde groei in het hart van zijn activiteiten om de grote uitdagingen aan te gaan van de energietransitie op weg naar een koolstofarme toekomst.

ENGIE neemt als grote speler zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op en maakt er een erezaak van om mee te bouwen aan een betere wereld. Ons engagement zit sinds jaar en dag in ons DNA verweven; het zit in onze bedrijfscultuur. 

De lokale verankering van onze onderneming laat ons toe om via een constante dialoog met de betrokken partijen heel wat noden in de samenleving te identificeren. Ons maatschappelijk beleid is opgebouwd rond de ENGIE Stichting die rond het centrale thema werkt van integratie van jongeren via sport, cultuur en onderwijs. Onze jarenlange expertise laat ons ook toe om organisaties te steunen via competentiemecenaat. Ten slotte steunen we ook het engagement van honderden ENGIE medewerkers die zich in hun vrije tijd als vrijwilliger inzetten in verenigingen.

De Stichting ENGIE helpt jongeren

De Stichting ENGIE maakt van de integratie van kinderen en jongeren door middel van sport, onderwijs en cultuur haar prioriteit. Elk jaar begeleidt en ondersteunt ze projecten die een impact hebben op tienduizenden kinderen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.
Meer info
10 nieuwe projecten krijgen steun van de Stichting ENGIE in 2021
Ontdek de projecten die de Stichting ENGIE in 2021 steunt!
Leden van het Selectiecomité van de Stichting ENGIE
Het Selectiecomité van de Stichting ENGIE komt éénmaal per jaar samen. Het bestaat uit experten van de ENGIE Groep en uit externe personen uit de meest uiteenlopende sectoren uit het maatschappelijke middenveld.
Het intieme nestelen van de slechtvalkkoppels in Brussel met het grote publiek delen
Waarom en hoe besluit een privébedrijf als ENGIE te investeren in een programma dat zich inzet voor de bescherming van de slechtvalk? Een terugblik op 10 jaar partnerschap voor biodiversiteit met “Valken voor Iedereen”.
3 tips om je steunaanvraag op te stellen
Hoe maak je een steunaanvraag op? Hoe structureer je je dossier? Hoe zorg je ervoor dat het de Stichting en haar besluitvormers aanspreekt? Deze 3 tips helpen je alvast op weg ...
Hoe een dossier voorleggen aan de Stichting ENGIE?
De Stichting ENGIE steunt projecten en verenigingen die de integratie van kinderen en jongeren mogelijk maakt door middel van sport, cultuur of onderwijs. U wilt een dossier indienen bij de Stichting ENGIE? Zo ga je te werk ...
De 11 projecten die in 2020 gesteund werden door de Stichting ENGIE
Ontdek de projecten die de Stichting ENGIE in 2020 heeft gesteund!
Actie ondernemen voor de gezondheid
ENGIE en de ENGIE Stichting zijn ook actief op andere maatschappelijke domeinen die de burger raken. Afhankelijk van ernstige omstandigheden (zoals de covid-19-crisis) en terugkerende problemen in onze samenleving, ontwikkelen ENGIE en haar Stichting, in samenwerking met betrouwbare externe belanghebbenden, specifieke projecten op het gebied van gezondheid.

Door betrouwbare infrastructuren en voorzieningen te garanderen aan vele zorginstellingen, dragen de verschillende dochterondernemingen van de ENGIE Group in België bij aan het welzijn van de patiënten en de kwaliteit van de ondersteuning. De ENGIE-groep is via haar Stichting ook betrokken bij de ondersteuning van maatschappelijke projecten ten behoeve van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zowel financieel als door middel van vrijwilligerswerk.
Sponsoring activiteiten
ENGIE en haar Stichting zetten zich samen met partnerorganisaties in door hun kennis, expertise en middelen in te zetten via sponsoring van activiteiten. Actieve of gepensioneerde werknemers stellen hun talenten en prestaties ten dienste van solidariteit en milieu-initiatieven.
Via Power2Act steunen we onze solidaire medewerkers
ENGIE heeft als maatschappelijk geëngageerde onderneming het interne programma Power2Act gelanceerd. Dit programma steunt ENGIE medewerkers die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor solidariteitsprojecten.

Integratie in 3 thema’s
ENGIE en haar Stichting dragen bij aan een meer solidaire, duurzame, respectvolle en geintegreerde samenleving. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet enkel terug te vinden in de koolstofneutraliteit van onze industriële activiteiten, maar ook in onze bijdrage voor een rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van elkeen !

Daartoe ontwikkelen ENGIE en de ENGIE Stichting dagelijks initiatieven gericht op de jeugd; de toekomst van de jeugd en meer bepaald de verbetering van het welzijn van iedereen. Drie hoofdthema's vertalen deze bereidheid in concrete acties...
Milieubescherming, ons engagement
De bescherming van het milieu is een fundamenteel thema binnen ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze verschillende initiatieven en partnerships met tal van organisaties spelen een grote rol in de transitie naar een zero carbon toekomst en tonen onze betrokkenheid met het milieu en de biodiversiteit.
Hier volgen enkele voorbeelden.
De terril van Hénâ - Het tweede leven van een industriële site
De terril van de Hénâ ligt in de gemeente Flémalle. De site bestond oorspronkelijk uit twee grote valleien die door de Hénâ-beek en de Hoge Venen werden bezet. De terril van Hénâ is samengesteld uit vliegas afkomstig van de verbranding van kolen uit de centrale van Les Awirs.