Westerlo E313 Extensie

Twee windturbines als extensie op het bestaande windturbinepark in Oevel

ENGIE Electrabel overweegt om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen voor de bouw en exploitatie van twee windturbines ten westen van het bestaande windturbinepark in Oevel (Westerlo). Samen met de bestaande windturbines zouden ze een lijn vormen met de bestaande windturbines, parallel met de E313. De twee windturbines zouden een maximale diameter van 127m hebben en een maximale tiphoogte van 200m.

Kerncijfers

Aantal turbines: 2

Vermogen per turbine: 5 MW

Equiv. verbruik: 4.200 gezinnen

CO2 besparing: 6.703 ton/jaar

Planning

05/2020 – Vergunningsaanvraag

10/2020 – Beslissing van de overheid

Q1/2022 – Start van de werken

Q3/2022 – Indienstname

Contact

Projectleider: Maaike Ortibus

Adres:
Plassendonk
2260 Westerlo

Vragen?
Neem dan contact met ons op via renewableadministration@engie.com

Nieuws

11/12/2019

Informatievergadering

ENGIE Electrabel organiseert op maandag 16 december een informatievergadering voor de omwonenden.
Wij willen graag ons project voorstellen en u inlichten over onze ideeën om een windturbineproject te realiseren van twee windturbines op het grondgebied van de gemeente Westerlo. Het project is gelegen in Oevel, ten westen van de bestaande vier windturbines, die achter DAF Trucks gelegen zijn.
De projectleider van ENGIE Electrabel zal aanwezig zijn op deze informatievergadering en staat klaar om een antwoord te geven op al uw vragen. Uw opmerkingen of suggesties in verband met het project zijn hartelijk welkom.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn